Wahabi rebah di pintu neraka

November 5, 2007

Wahai golongan muslimin yang berpegang  dengan iktikad Ahli Sunnah Waljamaah….

Renungi&hayatila iktikad yang di pegang oleh golongan Wahabbi yang di kepalai oleh IBNU TAIMIYYAH dan MOHAMMAD ABDUL WAHAB laknatul Allah yang menyebabkan mereka ini dan kuncu-kuncunya tersungkur di pintu neraka !!!!!!!

 

Awas inilah bukti-bukti yang dipaparkan untuk membongkar kesesatan mereka!!!! Disini  di nukilkan sedikit kata-kata IBNU TAIMIYYAH  yang membuktikan akidahnya yang tersasar dari  akidah Ahli sunnah Waljamaah. Di petik dari kitab Sharh –Al-Akidah Al-Wasatiyyah,karangan Al –Allamah Muhammad Khalil Harras yang telah disebarkan oleh Arif ex UIA.   Cetakan Mu’sasah Al- Haramayn Al- Khayriyyah Riyadh…..2003

 

<!–[if !supportLists]–>1-      <!–[endif]–>Wajib keatas setiap orang –orang  yang beriman mengimani segala apa perkara yang dinisbahkan oleh Allah terhadap dirinya  daripada segala perbuatan yang berhubung dengan zatnya seperti: bersemanyam diatas Arasy,hadir, datang dan turun ke langit dunia ,ketawa ,reda ,murka serta benci . – M/S 150.

 

 

 

2-  Tafsiran salah         Surah Al-Ikhlas ,bahawa  Allah disifatkan oleh rasulnya bahawa dia turun ke langit dunia ,pada setiap malam dan menghampiri orang-orang haji di padang Arafah  . Ahli Sunnah Wal-jamaah beriman dengan turunnya Allah itu sebagai satu sifat yang hakiki bagi Allah mengikut cara yang dia mahu. Rasulullah S.A.W  menceritakan bahawa Allah itu turun  dan Rasullullah tidak pula menceritakan  caranya…- M/s 158

 

 

3-   Mengiitbatkan sifat muka bagi Allah . Kesemua nas-nas menafikan takwil golongan pelampau yang mentafsirkan muka dengan  makna pahala @zat….M/S 92

 

 

4 –  Allah datang serta turun dan hamper sedangkan dia berada di atas  Arasy –Nya

dan nyata daripada makhluk nya . Maka semua merupakan hakikat perbuatan

Allah Subhanahu wa Ta’ala…..M/S91

      

 

5- Allah Ta’ala menyeru Nabi dengan suara, begitu  juga menyeru Nabi Adam &Hawwa.,menyeru hamba-hambanya di hari kiamat dengan suaradan segala wahyunya dengan suara.          

 

 

 

 

 

 

 

 

Terbuktilah dengan iktikad yang di bawa oleh Ibnu Tamiyyah itu menyebabkan dia terjerlus ke  lubang  kesesetan dan kekufuran…..wahai kaum  muslimin ketahuilah kurap yang di bawa oleh Ibnu Tamiyyah ini akan mengjangkiti pegangan iktikad Ahli Sunnah Wal-Jamaah. Di sini  saya akan membuktikan kepada golongan muslimin sekelian dalil-dalil   daripada ulama –ulama Ahli Sunnah Wal –Jammah yang muktabar yang menolak dan mengtahzirkan dengan iktikad yang dibawa oleh Ibnu Taimiyyah  membawa kepada kekufuran…..berikut adalah senarai – senarai dalil-dalil tersebut…….

 

 

<!–[if !supportLists]–>1-      <!–[endif]–>Dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari ,Rasulllalah S.AW.:Terjemahannya : Adalah  Allah itu tidak menyerupai dengan sesuatu makhluk……..

 

Kesimpulan hadis ini: kewujudan Allah tidak memerlukan kepada tempat .barangsiapa yang menyatakan Allah wujud dengan tempat maka telah ada sesuatu yang lain yang sifatnya azali seperti Allah.Iktikad seperti sudah tentu membawa kepada Syirik……..

 

 

<!–[if !supportLists]–>2-      <!–[endif]–>Kata-kata ulama Ahlus Sunnah yang nafi bahawa Allah mempunyai Tempat :

 

<!–[if !supportLists]–>          <!–[endif]–>Kata- kata golongan Salaf :

 

<!–[if !supportLists]–>1-      <!–[endif]–>Saidina Ali Bin Abi Talib Radhiyallahhu’anhu : – Saidina  Ali berkata sepertimana  yang telah diriwayatkan  oleh Imam Abu Mansur Al –Baghdadi:

 

-Terjemahannya: – “ Sesungguhnya (Allah) telah ada &tempat itu tiada,Dia

Sekarang seperti mana keadaan asalnya (tanpa tempat)

 

2-     Dan Saidina Ali turut berkata : -Maksudnya: “ Sesungguhnya Allah mencipta

Arasy untuk menzahirkan kekuasaannya, bukannya sebagai tempat untuk zat-

Nya………..

 

<!–[if !supportLists]–>2-      <!–[endif]–>Imam Muhammad Bin Idris Al –Syafie Radhiyallahu”anhu:

<!–[if !supportLists]–>          <!–[endif]–>Tafsiran “ Dalil untuk itu ( tiada bagi Allah itu tempat ) ialah bahawa Allah telah

Ada  dan tempat itu tiada ,lalu  dia menciptakan tempat dan Dia masih  bersifat

Azali sama seperti dahulu  sebelum terciptanya tempat ,Tidak boleh berlaku

Perubahan ke atas zat- nya dan tidak berlaku pertukaran ke atas sifatnya………

 

<!–[if !supportLists]–>3-      <!–[endif]–>Imam Abu Ja’far Al- Thohawy Radhiyallahhu’anhu berkata :

<!–[if !supportLists]–>          <!–[endif]–>maknanya “  dia Allah tidak berada di enam arah (atas ,bawah,belakang ,kiri,kanan) seperti sekelian makhluk……..

 

 

 

Kata-kata Ulama dari golongan Khalaf :

<!–[if !supportLists]–>1-      <!–[endif]–>Imam Abdul Al –Qahir Bin Tohir Al –Baghdadi Rahimahullah dalam kitabnya yang berjudul Al –Farqu Bainal Firaq berkata:  Maknanya- Mereka (Ahlus Sunnah Wal Jamaah ) telah berijmak bahawa Dia (Allah) tidak bertempat………..

 

 

<!–[if !supportLists]–>2-      <!–[endif]–>Imam Al-Baihaqi Rahimahullah :  Imam Al Baihaqi  salah seorang ulama hadis

      Terkemuka dalam kitabnya Al –Asma ‘wal Sifat yang mana terjemahan yang

       Bermaksud: “ Sebahagian sahabat kami menafikan tempat bagi Allah berdalilkan  

      Kata-kata  Rasullullah SAW “ Engkaulah Al –Zohir yakni zahir di atas setiap

      Sesuatu dengan penguasaan dan kekuatan &kemenanagan “………

 

<!–[if !supportLists]–>3-      <!–[endif]–>Al-Hafiz Ibnu Al-Jauzi Al –Hanbali Rahimahullah:   

            Al-Hafiz Ibnu Al-Jauzi seorang ulama terkenal dalam mazhab Hanbali

            Menyatakan  : maksudnya, Sesungguhnya telah sabit di sisi ulama bahawa Allah Taala tidak dikandung oleh langit, bumi dan berada di bahagian –bahagian

            Tertentu……………..

 

 

        Hukum orang yang beriktikad Allah mempunyai tempat.

    

 

<!–[if !supportLists]–>1-      <!–[endif]–>Imam Ja’far Al-Sidiq Radhiyallahuhu’anhu………

           Imam Ja’far Al Sadiq Radhiyallahu’anhu (Wafat 94H ) berkata: Maksudnya :

           “ Barangsiapa yang mendakwa bahawa Allah berada pada sesuatu ,atau daripada

             Sesuatu atau berada di atas sesuatu ,maka sesungguhnya dia telah syirik . Jika

             Dia (Allah) berada pada sesuatu maka dia terbatas ,jika dia berada di atas sesuatu 

             Maka Dia dikandung ,jika Dia daripada sesuatu maja dia Makhluk……….

 

   

       2-  Syaikh Mulia Ali Al –Qari Rahimahullah…….. 

         

         Syaikh Mulia Ali Al-Qari (Wafat 1014H ) berkata………Maksudnya….

          “ Begitulah juga dengan sesiapa yang menyatakan bahawa Allah Subhanahu Wa

            Ta’ala  itu jisim atau bagi-NYA tempat dan dan berlalu ke atasnya masa  dan

            Seumpamanya itu maka Dia Kafir kerana tidak sabit baginya hakikat iman….

 

 

 

…..                                                            

            

 

         

3-Al-Allamah Al-Hamman Al-Syaikh Nizam Rahimahullah…….. 

Di dalam kitab Al-Fatawa Al Hindiah disebutkan : maksudnya “ Dan jadi kafir

      Dengan mengisbatkan tempat bagi  Allah……….

        

             

 

 

 

 

  

 

 

 

Advertisements

Hello world!

November 5, 2007

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!